Vergelijk makelaarsAmsterdamUtrechtRotterdamDen HaagAlmereEindhovenHaarlemDen BoschGroningenNijmegenHeerlen

WOZ-waarde

Wat is WOZ-waarde

Nieuwe WOZ-beschikking: bezwaar maken of niet?

Elk jaar ontvangen woningeigenaren in de periode januari, februari en maart de nieuw vastgestelde WOZ-waarde. Hieronder wordt uitgelegd in welke gevallen het verstandig is om bezwaar te maken en wanneer bezwaar maken niet verstandig is. Ook wordt uitgelegd hoe je het bezwaar kan indienen.

Inhoud:

 1. WOZ-waarde van een woning: wat is het?
 2. Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde
 3. Beoordeling van de WOZ-waarde
 4. Gevallen waarin bezwaar maken minder verstandig is

 

1. WOZ-waarde van een woning: wat is het?

Elk jaar maakt de gemeente een schatting van de WOZ-waarde van je huis. De WOZ-beschikking die je begin 2021 ontvangt, is de schatting op de waardepeildatum van 1 januari 2020. De beschikking 'kijkt' dus een jaar terug

WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. De gemeente schat de waarde van jouw woning. Op basis van deze waarde worden een aantal belastingen berekend. Daarom is het verstandig hier scherp op te zijn.

De verschillende belastingen waar de WOZ-waarde invloed op heeft:

Deze WOZ-waarde wordt gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de volgende belastingen:

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)
  Dit is de gemeentelijke belasting die je betaald voor het hebben van een huis. Het tarief vind je op de aanslag OZB.

 • Rioolheffing
  Deze wordt door elke gemeente bepaalt en wordt samen met de OZB bekendgemaakt

 • Inkomstenbelasting
  Het gaat hier om het eigenwoningforfait. Dit is belasting die je betaalt, omdat de Belastingdienst het hebben van een eigen woning ziet als inkomen. Dit telt mee voor Box 1. Wijzigingen van de WOZ-waarde worden automatisch door de gemeente aan de Belastingdienst doorgegeven. Een verhoging van de WOZ-waarde betekent dan ook een verhoging van de belasting.

 • Watersysteemheffing
  Deze belasting wordt door het waterschap opgelegd en is afhankelijk van de WOZ-waarde en het waterschap waarin jouw huis staat. Dit is pas sinds dit jaar (1 januari 2021).
   
 • Verkrijgen van een woning door een schenking of door een erfenis
  Als je een woning erft of als schenking krijgt, dan moet je hierover belasting betalen. Om de hoogte van die belasting te berekenen, wordt gebrui gemaakt van de WOZ-waarde.

De factoren die de WOZ-waarde bepalen

De WOZ wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld en bekendgemaakt in de maanden januari, februari of maart van het nieuwe jaar.

De WOZ-waarde die je nu (begin 2021) ontvangt, is de geschatte waarde op peildatum 1 januari 2020 (dus vorig jaar). 

De gemeente maakt een schatting van wat je huis zou opleveren, wanneer deze verkocht zou worden op de peildatum (1 januari 2020).

De gemeente kijkt voor deze schatting naar de volgende factoren:

 1. Het type woning
 2. De grootte van de woning
 3. De kavelgrootte (de grootte van de grond waar de woning op staat)
 4. De ligging van de woning
 5. Hoe gewild de omgeving is
 6. Het bouwjaar van de woning

 

2. Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Als je denkt dat de WOZ-waarde van uw woning niet klopt, dan kun je bezwaar maken.  Je moet dit bezwaar binnen 6 weken indienen, gerekend vanaf de datum die op de WOZ-beschikking staat.

Dit zijn de belangrijkste opties om bezwaar te maken tegen de vastgestelde waarde:

 • De WOZ-waarde is te hoog vastgesteld.
 • De waarde is wel juist vastgesteld, maar voldoet niet aan het gelijkheidsbeginsel. Bijvoorbeeld als andere, vergelijkbare woningen in de buurt, een lagere WOZ-waarde hebben gekregen.
 • De WOZ-waarde is te laag vastgesteld.

Je gaat alsvolgt te werk:

 1. Wacht de beschikking af. Deze moet in de maanden januari, februari of maart binnenkomen. Of check het WOZ-waardeloket van de overheid of deze al bekend is. Je kunt bij het waarde-loket de WOZ-waarden tot 2016 terugkijken.

 2. Vraag direct bij je gemeente het taxatieverslag op via de website van jouw gemeente. In veel gevallen heb je hiervoor Digid nodig. Dit is de onderbouwing die de gemeente heeft gebruikt, om tot de waarde te komen.

 3. Beoordeel of de waardering te hoog is. De gemeente onderbouwt de waardering vaak met 1 of meer vergelijkbare woningen. Het is aan jou om te controleren of deze woning inderdaad vergelijkbaar zijn qua waarde, of dat ze teveel verschillen. Bijvoorbeeld doordat ze helemaal gerenoveerd zijn. Hieronder lees je meer over hoe je dat doet.

 4. Dien binnen 6 weken een bezwaarschrift in bij de gemeente met jouw onderbouwing of een taxatierapport. Hiervoor zijn online voldoende voorbeeldbrieven te vinden.
  Bij sommige gemeentes kun je al bellend je gelijk krijgen. Dit zou je eventueel eerst kunnen proberen, zodat het jou tijd scheelt. Je zult even op de gemeente website moeten zoeken naar het juiste nummer.

3. Beoordeling van de WOZ-waarde

Als je de WOZ-waarde van de beschikking gaat controleren, moet je kijken naar de vergelijkbare woningen die de gemeente heeft gebruikt. Deze moet je vergelijken met jouw eigen woning.

 Je bent op zoek naar onderdelen waarop jouw woning 'slechter scoort' dan de vergelijksingwoningen. Denk aan:

 • Omgeving
 • Overlast van bijvoorbeeld windmolens of verkeer
 • Ongunstige ligging
 • Gebrekkig onderhoud
 • Bodemverontreiniging
 • Aangepaste woning waardoor deze een lagere waarde heeft tov de buren

 

4. Gevallen waarin bezwaar maken minder verstandig is

Als je van mening bent dat de WOZ-waarde te hoog is ingeschat, dan kun je bezwaar maken. Dat kan er toe leiden dat de waarde lager wordt ingeschat. Doordat een aantal belastingen op basis van de WOZ-waarde worden ingeschat, betaal je dan ook minder belasting.

Als je van plan bent om binnenkort jouw huis te verkopen, dan moet je goed 2 keer nadenken. De WOZ-waarde van jouw woning is door iedereen in te zien.

Veel kopers kijken namelijk naar de WOZ-waarde van jouw woning om te bepalen wat ze gaan bieden. Een lage WOZ-waarde kan daarom een negatief effect hebben op de verkoop.

Sommige makelaars adviseren verkopers juist dat een hoge WOZ-waarde kan helpen bij de verkoop.

Verkoopplannen toetsen

Mocht je dit jaar willen verhuizen, dan kun je hieronder je postcode invullen. Je kunt zo je woning voorleggen aan makelaars uit de buurt. Zij zullen reageren met wat ze van jouw woning vinden, wat ze rekenen voor hun diensten en zij voor verkoopopbrengst verwachten. 

Via Mijn Verkoopmakelaar hoef je makelaars niet 1-voor-1 langs te laten komen. Door een duidelijke foto's toe te voegen, kunnen de makelaars op afstand een kijkje nemen.

Zo kun je via Mijn Verkoopmakelaar in één keer aan alle makelaars uit de buurt je woning voorleggen. De makelaars reageren vervolgens met:

 • Hun aanpak
 • courtage
 • Verwachting van de opbrengst

Vrijblijvend en gratis

Mijn Verkoopmakelaar is gratis. Makelaars reageren altijd vrijblijvend, zodat je ook nog altijd af kunt zien van jouw aanvraag. Meld je dus gerust aan als je nog niet precies weet wanneer je wilt verhuizen. 

 

Veelgestelde vragen over WOZ

 • Wat is de WOZ?

  De WOZ is een inschatting van de waarde van jouw woning door de gemeente, waarop verschillende belastingen worden berekend.

  De WOZ wordt jaarlijks vastgesteld en bekendgemaakt in de maanden januari, februari of maart van het nieuwe jaar. Dit verschilt per gemeente.

  De WOZ-waarde die je nu (begin 2021) ontvangt, is de geschatte waarde op 1 januari 2020 (dus vorig jaar).

 • Waarvoor is de WOZ-waarde belangrijk?

  De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte van de volgende belastingen te bepalen:

  • Onroerendezaakbelasting (OZB)
  • Rioolheffing
  • Inkomstenbelasting
  • Watersysteemheffing
  • Verkrijgen van een woning door een schenking of door een erfenis.

  Een hogere WOZ-waarde betekent vrijwel altijd hogere belastingen.

 • Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

  De gemeente maakt op basis van beschikbare marktcijfers (zoals van het kadaster) een inschatting van wat de woning redelijkerwijs zou opbrengen als het op 1 januari 2020 zou zijn verkocht.

  De gemeente kijkt daarvoor naar de volgende factoren:

  1. Het type woning
  2. De grootte van de woning
  3. De kavelgrootte (de grootte van de grond waar de woning op staat)
  4. De ligging van de woning
  5. Hoe gewild de omgeving is
  6. Het bouwjaar van de woning
 • Waar vind ik mijn huidige WOZ-waarde?

  1. Dit kun je direct opzoeken op WOZ-waardeloket van de overheid. Je kunt de WOZ-waarde tot 2016 terugkijken.
  2. Je kunt de jaarlijkse beschikking afwachten die tussen 1 januari en 30 maart door de gemeente wordt verstuurd.
 • Wanneer is het slim om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde?

  Als je van mening bent dat de WOZ-waarde verkeerd is ingeschat, dan kun je bezwaar maken.

  Belasting besparen Bezwaar maken kan er toe leiden dat de waarde lager wordt ingeschat. Doordat een aantal belastingen op basis van de WOZ-waarde worden ingeschat, betaal je door de verlaging minder belasting.

  Bij verkoopplannen Als je van plan bent om binnenkort jouw huis te verkopen, dan moet je goed nadenken. Veel kopers kijken naar de WOZ-waarde van jouw huis om te bepalen wat ze gaan bieden. Een lage WOZ-waarde kan daarom een negatief effect hebben op de verkoopkansen.

 • Hoe kan ik bezwaar maken?

  Bezwaar maken kan binnen 6 weken na de dagtekening (de datum) van de WOZ-beschikking.

  1. Wacht de beschikking af.
  2. Vraag direct bij je gemeente het taxatieverslag op (via Digid) en beoordeel de vergelijkbare woningen inderdaad vergelijkbaar zijn.
  3. Vind je de WOZ inderdaad te hoog? Dien dan binnen 6 weken een bezwaarschrift in bij de gemeente met jouw onderbouwing of een taxatierapport. Hiervoor zijn online voldoende voorbeeldbrieven te vinden.

Auteur Antoine | Laatst gewijzigd op 11 november 2021

Vul jouw postcode in:
 • Gratis
 • Onafhankelijk
 • Vrijblijvend
 • Snel